Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO 

Mieszkańcy  Gminy Janowiec Wielkopolski

Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310) nadała nowe brzmienie art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla:

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Rada gminy ustala także, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przed podjęciem niniejszych uchwał zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy  zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy (sołectw i osiedli).

Wykonując zatem uchwałę,  Nr XXXIV/268 /2018  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy do projektu uchwały w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski  uprzejmie informuję o wyłożeniu do wglądu,   projektu  uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

Projekt uchwały jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w pok. nr 14 i wyłożony do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Uwagi do treści projektu uchwały poprzez podanie propozycji zmiany lub uzupełnienia można składać na piśmie w terminie do dnia 30 lipca 2018 r.

 Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

Janowiec Wielkopolski, 29.06.2018 r.

 

Załączniki

Projekt Uchwały (760.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Źródło informacji:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego - Maciej Sobczak
Data utworzenia:2018-06-29 11:22:24
Wprowadził do systemu:Łukasz Maciejewski
Data wprowadzenia:2018-06-29 11:22:30
Opublikował:Łukasz Maciejewski
Data publikacji:2018-06-29 11:29:49
Ostatnia zmiana:2018-07-02 14:24:50
Ilość wyświetleń:265