Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Zastępca Burmistrza

Jadwiga Chojnowska
tel. (052) 30-23-034, 30-23-005


Do zdań i uprawnień Z-cy  Burmistrza należy w szczególności:

1. Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków oraz wykonuje zadania określone przez Burmistrza.
2. W zakresie określonym w ust. 1 Zastępca Burmistrza rozwiązuje kompleksowo problemy wynikające z zadań Gminy oraz kontroluje działalność jednostek realizujących te zadania, a w szczególności:

1) zapewnia właściwą obsługę Gminy  w zakresie ochrony zdrowia,  w tym m.in.:
  a) współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami służby zdrowia,
  b) przedkłada analizy i oceny stanu zdrowia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
   c) współpracuje z SPZOZ  w Janowcu Wielkopolskim w realizacji programu promocji zdrowia,
  d) współpracuje w opracowywaniu planów zabezpieczenia ambulatoryjnego opieki zdrowotnej
  e) współpracuje ze stowarzyszeniami zdrowotnymi działającymi na terenie gminy,
  f) inicjuje i wspiera działania w zakresie zwalczania patologii społecznych,

2) zapewnia realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w  tym m.in.:
  a) nadzoruje organizacyjnie działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim oraz świetlic środowiskowych ,
  b) współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy,

3) zapewnia realizację zadań określonych w przepisach prawnych wynikających z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli, w tym m.in.:
  a) monitoruje, koordynuje i nadzoruje działalność szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz sprawuje nadzór organizacyjny nad tymi jednostkami,
  b) zapewnia realizowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli,
  c) odpowiada za gospodarowanie środkami przeznaczonymi na pomoc stypendialną dla nauczycieli oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego,
  d) odpowiada za gospodarowanie środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
  e) współpracuje z Kuratorium Oświaty, nauczycielskimi organizacjami związkowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami wychowania pozaszkolnego w zakresie wykonywania zadań oświatowych oraz w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  f) współpracuje z niepublicznymi szkołami,

4) zapewnia realizację zadań wynikających z obowiązku prowadzenia samorządowych instytucji kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, w tym m.in.:
  a) monitoruje i koordynuje bieżącą działalność Świetlicy Urzędu i bibliotek oraz sprawuje nadzór organizacyjny,
  b) współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami twórców kultury, artystami i animatorami kultury,
  c) pełni nadzór nad organizacją imprez gminnych o charakterze artystycznym, kulturalnym i patriotycznym,

5) współdziała w planowaniu remontów kapitalnych i bieżących obiektów placówek oświatowych oraz  bazy sportowo-turystycznej

6) koordynuje czynności mające na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz promocji miasta i gminy,

7) współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej,

8) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,

9) wykonuje inne bieżące zadania wynikające z ustaleń i poleceń Burmistrza,

10) zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.
 
3. Zastępca Burmistrza działając w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza ponosi przed nim odpowiedzialność.

Metadane

Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 12:54:37
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 13:07:03
Ostatnia zmiana:2007-12-17 13:00:56
Ilość wyświetleń:1075

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij