Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

 

Nr OR 0152- 21/07

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 września 2007r.

w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi organizacyjno-technicznej obwodowych komisji wyborczych oraz przeprowadzenia na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17. poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. nr 48, poz. 327) ) oraz art. 52 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) zarządza, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia pełnej realizacji zadań zleconych gminie w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze gminy Janowiec Wielkopolski, powołuje zespół do spraw organizacyjno-technicznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w następującym składzie:

  1. Danuta Rutkowska – przewodnicząca zespołu

  2. Zofia Naliwajska – członek

  3. Magdalena Łysa – członek

  4. Dorota Gruszka – członek

  5. Jerzy Narożniak – członek

  6. Jerzy Pieluszczak – członek

  7. Mirosława Wojtała – członek

  8. Michał Szczepanek - członek

§ 2. Przewodnicząca zespołu może w uzasadnionych przypadkach rozszerzyć skład zespołu i zlecić im wykonanie dodatkowych prac i czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

§ 3. Do zadań zespołu należy realizacja zadań wynikających z ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

- obsługa obwodowych komisji wyborczych,

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, od pełnomocników komitetów wyborczych,

- przygotowanie niezbędnych materiałów dla tych komisji,

- przeprowadzenie szkolenia członków komisji,

- przygotowanie niezbędnych zarządzeń i komunikatów,

- sporządzenie spisów wyborczych ( w dwóch egzemplarzach i dokonywanie ich aktualizacji do czasu przekazania spisów wyborczych za pokwitowaniem przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,

- wyłożenie spisu wyborców i publikacja informacji o czasie i miejscu wyłożenia spisów,

- przyjmowanie wniosków do spisów wyborczych,

- wystawianie zaświadczeń o prawie do głosowania,

- zapewnienie środków transportu dla obwodowych komisji wyborczych, zapewnienie łączności telefonicznej w lokalach obwodowych komisji wyborczych,

- pełnienie dyżurów w urzędzie wg ustalonego harmonogramu,

- sporządzenie niezbędnych druków i zapewnienie materiałów administracyjno-biurowych dla obwodowych komisji wyborczych,

- techniczne przygotowanie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, odpowiednie ich oznaczenie,

- zapewnienie materiałów dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

- zapewnienie pomocy w zakresie obsługi programu komputerowego do przeprowadzenia wyborów i szkolenie w zakresie jego wykorzystania przez obwodowe komisje wyborcze,

- rozplakatowanie obwieszczeń i materiałów wyborczych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski,

- zapewnienie ładu i porządku w okolicach lokali wyborczych,

- przeprowadzenie rozliczeń finansowych ze środków pochodzących z dotacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 11:37:53
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 11:48:04
Ostatnia zmiana:2016-02-19 09:08:15
Ilość wyświetleń:1029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij