Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

 

Nr OR 0152- 20/07

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 września 2007r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej - na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) oraz § 6 ust. 1, 2 i 3, § 8 ust. 1 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. (M.P. Nr 62, poz. 711) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawiam koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu obsługi informatycznej - na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

2. Wykaz koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Określam szczegółowe zakresy zadań:

1) koordynatora gminnego, który stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2) operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, który stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Janowca Wielkopolskiego do spraw wyborów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenie nr OR 0152-20/07
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
z dnia 17 września 2007 r.

- Koordynator Gminny Informatycznej Obsługi Wyborów – Michał Szczepanek

- Operatorzy informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

Imię i nazwisko

NR 1

świetlica Urzędu Miejskiego

ul.Powstańców Wielkopolskich 16

JANOWIEC WIELKOPOLSKI

Tomasz Majewski

Nr 2

świetlica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. 3 Maja 30

JANOWIEC WIELKOPOLSKI

Grzegorz Piechowiak

Nr 3

świetlica Szkoły Podstawowej

ul. Szkolna 8

JANOWIEC WIELKOPOLSKI

Sebastian Macioszek

Nr 4

Szkoła Podstawowa

LASKOWO

Zbigniew Zajączek

Nr 5

Szkoła Podstawowa

SARBINOWO DRUGIE

Adrianna Wrzesińska

Nr 6

Szkoła Podstawowa

ŻERNIKI

Ewa Klapiszewska

Nr 7

Szkoła Podstawowa

ŚWIĄTKOWO

Małgorzata Grzechowiak

Nr 8

świetlica

JUNCEWO

Joanna Lubawa

Nr 9

Miejsko -Gminna Biblioteka

ul. Gnieźnieńska 3

JANOWIEC WIELKOPOLSKI

Anna Kwas

Nr 10

DOM SPOŁECZNEJ w TONOWIE

Danuta Baczyńska

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

 

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr OR 0152-20/07
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
z dnia 17 września 2007 r.

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,
 2. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji
  wyborczych,

 3. prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych
  komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów
  i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

 4. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych
  definiujących wykaz obwodów i listy kandydatów,

 5. udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,

 6. dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu
  głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także
  w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,

 7. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego
  operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

 8. zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,

 9. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi

okręgowemu,

10) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania
danych z testowych wyników głosowania ze wszystkich komisji obwodowych
korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym
trybie),

 1. przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu
  podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

 2. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:
 1. przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
 2. zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego,
 3. po zgłoszeniu usterki i awarii,
 4. przekazania, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,

 5. przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych
  (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

 6. przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów,
  h) w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.
  Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

załącznik nr 3

do Zarządzenie nr OR 0152- 17/07

Burmistrza Janowca Wielkopolskiego

z dnia 20września 2007 r.

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej.

Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

 2. udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania do Sejmu RP i Senatu RP w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie,

 3. potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),

 4. przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,

 5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności), danych definiujących wykaz obwód i kandydatów, podając bieżącą wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących wykaz obwód i kandydatów,

 6. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,

 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie do Sejmu RP i do Senatu RP przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę obwodowej komisji wyborczej,

 8. w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

 9. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

 10. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych, błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania w protokołach wyników głosowania obwodzie do Sejmu RP i do Senatu RP,

 11. wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie,

 12. zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,

 13. przesłanie do okręgowej komisji wyborczej, podpisanych licencją przez przewodniczącego danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 11:36:57
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 11:48:04
Ostatnia zmiana:2016-02-19 09:08:01
Ilość wyświetleń:1182

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij