Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Informacja Burmistrza Janowca Wielkopolskiego dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Żninie na nową kadencję 2008-2011.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybiera rada miejska w głosowaniu tajnym.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3, pok. nr 17. Karty dostępne są do pobrania również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim: www.bip.um-janowiecwlkp.pl oraz na ministerialnej stronie internetowej: www.ms.gov.pl

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 17.

Termin 30 czerwca 2007 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą przez sekretarza gminy panią Danutę Rutkowską pod numerem tel.:
(052) 30-23-013
(052) 30-26-592,
(052) 30-23-034

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/ - / Maciej Sobczak

Załączniki

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób popierających kandydata na ławnika (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 09:28:33
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 09:39:40
Ostatnia zmiana:2016-02-19 09:32:32
Ilość wyświetleń:1200

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij