Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Przynależność Gminy Janowiec Wlkp do związków, stowarzyszeń, fundacji

Przynależność Gminy Janowiec Wielkopolski
do związków, stowarzyszeń, fundacji.

 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu

 O przystąpieniu Gminy Janowiec Wielkopolski do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zdecydowała Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim podejmując uchwałę Nr VIII/33/90 z dnia 17 grudnia 1990 roku. Gminę Janowiec Wielkopolski w Stowarzyszeniu reprezentuje Burmistrz Janowca Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest doprowadzenie do zintegrowania wspólnot lokalnych z terenu Wielkopolski i ziem z Wielkopolską związanych.

Powyższy cel  Stowarzyszenie realizuje  poprzez:

- podejmowanie działań mających doprowadzić do utworzenia Regionu Wielkopolski i reprezentowania jej interesów wobec naczelnych, centralnych organów państwowych, a także wobec podobnych inicjatyw regionalnych,

- popieranie rozwoju gospodarczego oraz niezbędnej do tego infrastruktury technicznej,

- inicjowanie i wspieranie współpracy z zagranicą,

- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie nauki i kultury,

- rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne.

 

Związek Gmin  Pojezierza Wielkopolskiego z siedzibą w Mieścisku.

 Do związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z siedzibą w Mieścisku Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr XV/85/91 z dnia 15 września 1991 roku.

 Cele związku:

ożywienie działalności gospodarczej poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych, gleb uprawnych oraz utrzymanie ładu ekologicznego,

prowadzenie działalności gospodarczej dla wykorzystania rezerw pracy i zasobów naturalnych,

reprezentowanie gmin wobec administracji rządowej w zakresie działania związku,

reprezentowanie i koordynacja działań gmin obejmująca wspólne interesy w zakresie: ładu ekologicznego, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i unieszkodliwiania odpadów, gospodarowania wodami powierzchownymi, regulacji stosunków wodnych.

 Gminę Janowiec Wielkopolski w Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego reprezentuje Burmistrz Janowca Wielkopolskiego.

  Związek Stowarzyszeń WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI  z siedzibą w Poznaniu

 Do Związku Stowarzyszeń WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI  z siedzibą w Poznaniu Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr XXI/178/2000 z dnia 199 grudnia 2000 roku.

Gminę Janowiec Wielkopolski w Wielkopolskim Banku Żywności reprezentują:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim,

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

 Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie i walka z marnotrawstem  żywności, udzielanie pomocy żywnościowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem żywności wśród osób potrzebujących.

 Powyższe cele realizowane są przez:

gromadzenie darów formie pełnowartościowej żywności, od wszelkich podmiotów krajowych i zagranicznych z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i norm sanitarno-epidemiologicznych,

magazynowanie, segregowanie, paczkowanie, transport oraz rozdział otrzymanej żywności wśród potrzebujących według zasad ustalonych przez władze Stowarzyszenia,

podejmowanie  działań mających na celu pozyskiwanie darczyńców i patronów dla przedsięwzięć  odbywających się pod auspicjami Stowarzyszenia,

współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,

współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma,

gromadzenie danych o podopiecznych będących w kręgu zainteresowania poszczególnych członków Stowarzyszenia,

organizowanie imprez okolicznościowych oraz o charakterze charytatywno-towarzyskim mających na celu powiększenie zasobów, 

nawiązywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą,

organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszy, pracowników i innych osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

 Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Toruniu.

 Do Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr XXXI/262/01 z dnia 29 grudnia 2001 roku.

 Cel oraz przedmiot działalnosci  Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. :

 Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

udzielanie poręczeń zobowiązań finansowych przedsiębiorców wobec instytucji udzielających im  finansowania dłużnego,

świadczenie usług doradztwa gospodarczego oraz w dziedzinie marketingu i promocji,

świadczenie usług agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz podmiotów  krajowych i zagranicznych,

świadczenie usług  o charakterze edukacyjnym  polegających w szczególności na prowadzeniu szkoleń z zakresu prowadzonej działalności.

 Gminę Janowiec Wielkopolski w Kujawsko-Pomorskim  Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Toruniu reprezentuje Burmistrz Janowca Wielkopolskiego.

 Towarzystwo Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Gnieźnie.

 Uchwałą  Nr III/31/98 z dnia 22 grudnia 1998 roku Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim przystąpiła  jako członek wspierający do Towarzystwa Szlaku Piastowskiego  z siedzibą w Gnieźnie.

Zgodnie z powyższą uchwałą  przedstawicielem Gminy Janowiec Wielkopolski w Towarzystwie Szlaku Piastowskiego  jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 Celem Towarzystwa Szlaku Piastowskiego jest:

popularyzacja Szlaku Piastowskiego, początków państwa polskiego oraz miejscowości położonych na szlaku,

inicjowanie działań oraz zespalanie  wysiłków władz, administracji rządowej, samorządowej, instytucji oraz organizacji społecznych i politycznych w celu kultywowania tradycji regionalnych oraz dokonań na rzecz rozwoju technicznego, turystycznego i upiększania miejscowości okolic Szlaku,

ochrona zabytków i dóbr przyrody Szlaku Piastowskiego,

 pobudzanie i prowadzenie działalności wydawniczej oraz wytwarzanie pamiątek o tematyce związanej ze Szlakiem,

inspirowanie działań naukowych nad dziejami i współczesnością Szlaku. 

Metadane

Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 09:07:57
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 09:23:37
Ostatnia zmiana:2007-12-17 09:17:11
Ilość wyświetleń:1465
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij