Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

XXX Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim - 29.12.2017 rok

 

Zwołuję XXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,


w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.oo w Janowcu Wielkopolskim
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3a.

I część - zbiórka przed Urzędem Miejskim w Janowcu Wielkopolskim o godz. 11.30, skąd nastąpi przejście pod obelisk Powstańców Wielkopolskich celem złożenia wiązanek kwiatów dla uczczenia 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

II część - przejście do sali konferencyjnej urzędu miejskiego i otwarcie XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

1. Sprawy porządkowe:
        a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
        b) przyjęcie porządku obrad,
        c) przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.
2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2017 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2017-2021,
c) uchwalenia  Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim,
d) przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok",
e) przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018 -2020",
f) likwidacji filii Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim,
g) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim oraz uchwalenia jej statutu,
h) uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok,
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026,
j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2018 roku,
k) zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2018 roku,
l) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.,
m) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowych inwestycji  realizowanych  na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
n) zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych,
o) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023,
p) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
q) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje i  wnioski  radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
6. Zapytania i wolne głosy.
7. Zakończenie.                                            
                                                                            

             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            /-/  Ryszard Majchrzak

Zwołuję XXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,


w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.oo w Janowcu Wielkopolskim
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3a.

I część - zbiórka przed Urzędem Miejskim w Janowcu Wielkopolskim o godz. 11.30, skąd nastąpi przejście pod obelisk Powstańców Wielkopolskich celem złożenia wiązanek kwiatów dla uczczenia 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

II część - przejście do sali konferencyjnej urzędu miejskiego i otwarcie XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

1. Sprawy porządkowe:
        a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
        b) przyjęcie porządku obrad,
        c) przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.
2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2017 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2017-2021,
c) uchwalenia  Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim,
d) przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok",
e) przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018 -2020",
f) likwidacji filii Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim,
g) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim oraz uchwalenia jej statutu,
h) uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok,
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026,
j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2018 roku,
k) zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2018 roku,
l) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.,
m) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowych inwestycji  realizowanych  na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
n) zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych,
o) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023,
p) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
q) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje i  wnioski  radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
6. Zapytania i wolne głosy.
7. Zakończenie.                                            
                                                                            

             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            /-/  Ryszard Majchrzak

Zwołuję XXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,


w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.oo w Janowcu Wielkopolskim
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3a.

I część - zbiórka przed Urzędem Miejskim w Janowcu Wielkopolskim o godz. 11.30, skąd nastąpi przejście pod obelisk Powstańców Wielkopolskich celem złożenia wiązanek kwiatów dla uczczenia 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

II część - przejście do sali konferencyjnej urzędu miejskiego i otwarcie XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

1. Sprawy porządkowe:
        a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
        b) przyjęcie porządku obrad,
        c) przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.
2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2017 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2017-2021,
c) uchwalenia  Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim,
d) przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok",
e) przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018 -2020",
f) likwidacji filii Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim,
g) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim oraz uchwalenia jej statutu,
h) uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok,
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026,
j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2018 roku,
k) zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2018 roku,
l) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.,
m) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowych inwestycji  realizowanych  na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
n) zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych,
o) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023,
p) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
q) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje i  wnioski  radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
6. Zapytania i wolne głosy.
7. Zakończenie.                                            
                                                                            

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            /-/  Ryszard Majchrzak

Metadane

Źródło informacji:Daria Czechowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daria Czechowska
Data wprowadzenia:2017-12-18 14:49:16
Opublikował:Daria Czechowska
Data publikacji:2017-12-18 14:51:35
Ostatnia zmiana:2017-12-18 14:51:43
Ilość wyświetleń:330

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij