Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski

Janowiec Wielkopolski, dnia 14 września 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr XV/101/2016 z dnia 30 marca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 września 2017 r. do 24 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października
2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 22 września 2017 r. do 24 października 2017 r. do publicznego wglądu projektu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, pok. nr 1.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w terminie do 15 listopada 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Janowca Wielkopolskiego.

                                                                           

Burmistrz Janowca  Wielkopolskiego

/-/  Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Źródło informacji:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego - Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Grzeczka
Data wprowadzenia:2017-09-14 10:07:41
Opublikował:Adam Grzeczka
Data publikacji:2017-09-14 10:09:09
Ostatnia zmiana:2017-09-14 10:09:16
Ilość wyświetleń:277
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij