Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 21.04.2016 r.

Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski wprowadzonego uchwałą Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski,  zwołujemy posiedzenie:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Promocji Gminy
Komisji Rewizyjnej

w dniu 21 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie informacji:
 a) ocena zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Janowiec Wielkopolski.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2016 rok,
 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2015 rok,
 c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego,
 d) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski instrumentem płatniczym,
 e) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
 f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 g) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
 h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
 i) przystąpienia do opracowania "Programu Rewitalizacji dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023",
 j) uchwalenia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2011-2032",
 k) uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
4. Uchylenie uchwał w sprawach:
 a) zrzeczenia się odszkodowania w całości za nieruchomość w pasie drogi wojewódzkiej nr 251  z dnia 30 marca 2015 roku,
 b) zrzeczenia się odszkodowania w całości za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną położoną w miejscowości Żerniki z dnia 30 marca 2015 roku.
5. Wydanie opinii w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 132 na okres dłuższy niż 3 lata tj. na 7 lat.
6. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim "Zjednoczeni dla Miasta i Gminy" w sprawach:
 a) zmian w Statucie Gminy Janowiec Wielkopolski,
 b) zmian w Regulaminie Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,
 c) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,
 d) zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom).
7. Zapytania i wolne głosy.
8. Zakończenie.

      

Przewodniczący Komisji:

/-/ Zbigniew Magda
/-/  Anna Jakubiak
/-/  Krzysztof Kucharski
/-/  Andrzej Witkowski
/-/ Marek Kusz

Metadane

Źródło informacji:Daria Czechowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Maciejewski
Data wprowadzenia:2016-04-19 07:59:49
Opublikował:Łukasz Maciejewski
Data publikacji:2016-04-19 08:08:34
Ostatnia zmiana:2016-04-19 08:16:06
Ilość wyświetleń:327

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij