Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz.594, 645 i 1318) zwołuję XV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w Janowcu Wielkopolskim  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a

Zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w obradach XV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z następującym porządkiem obrad :  

1.Sprawy porządkowe:
  a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 29 stycznia 2016 r.
2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Janowca Wielkopolskiego.
4. Przyjęcia informacji:
  a) o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Janowiec Wielkopolski w 2015 r.;
  b) o stanie przestępczości w Gminie Janowiec Wielkopolski;
  c) o działalności Straży Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim za 2015 rok;
  d) o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Janowiec Wielkopolski w roku 2015.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2016 rok;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2020;
  c) zorganizowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek budżetowych Gminy Janowiec Wielkopolski oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Janowiec Wielkopolski;
  d) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski;
  e) zrzeczenia się odszkodowania  w całości za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej Nr 251;
  f) zrzeczenia się odszkodowania  w całości za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną położoną w miejscowości Żerniki;
  g) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2015.
  h) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wielkopolski niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
  i) określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
  j) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
  k) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim za 2015 rok;
  l) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w "Programie pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski" za 2015 rok;
  ł) przyjęcia sprawozdania z "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2017".
  m) przyjęcia sprawozdania z "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2019".
  n) przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020" za 2015 rok;
  o) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
6. Odpowiedzi  na  interpelacje i  wnioski  radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.
7. Zapytania i wolne głosy.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Ryszard Majchrzak

Metadane

Podmiot udostępniający:Przewodniczący Rady Miejskiej
Źródło informacji:Zofia Naliwajska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Maciejewski
Data wprowadzenia:2016-03-24 08:50:22
Opublikował:Łukasz Maciejewski
Data publikacji:2016-03-24 08:51:57
Ostatnia zmiana:2016-03-24 08:57:16
Ilość wyświetleń:492

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij