Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających.

        Janowiec Wielkopolski, dnia 12.05.2014 r.

Nr IN. 6220.2.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  JANOWCA  WIELKOPOLSKIEGO

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu

do organów uzgadniających.

 

 

     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego informuje, że dnia 7 maja 2014 r. na wniosek pana Adama Zwolenkiewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.„Budowa budynku inwentarskiego – chlewni i zbiornika na gnojowicę”.

  Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Janowca Wielkopolskiego. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień   w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie.

W/w przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 102 oraz 103 litera „a” tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

  Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, w budynku Urzędu Miejskiego  w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3 – pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

 Liczba stron postępowania przekracza 20 i zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy     z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz .U. z 2013 r. poz. 1235 zez zm.) o przebiegu postepowania administracyjnego powiadamiane są zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 j.t). przez obwieszczenie.

 Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wywieszono:

1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

w Janowcu Wielkopolskim

2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Miniszewo

 

 

                                                     

 

 

 

                                                                                           Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                            /-/ Maciej Sobczak

 

 

                                                                   

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Joanna Lubawa-Fura
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Lubawa-Fura
Data wprowadzenia:2014-05-12 10:04:09
Opublikował:Joanna Lubawa-Fura
Data publikacji:2014-05-12 10:10:33
Ostatnia zmiana:2016-02-15 08:54:03
Ilość wyświetleń:674
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij