Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o o możliwości zapoznania się z uzupełnieniami raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli norek na terenie działki rolnej..."

Janowiec Wielkopolski, dnia 23 stycznia 2014 r.

IN. 6220.9.2011

 

OBWIESZCZENIE

     Burmistrz Janowca Wielkopolskiego działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 r.)

 

zawiadamia,

 

o możliwości zapoznania się z uzupełnieniami raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli norek na terenie działki rolnej o numerze ewidencyjnym 131/6 w miejscowości Ośno”. Uzupełnienia te dotyczyły uwag zgłoszonych przez organ prowadzący postępowanie oraz organ uzgadniający warunki realizacji przedsięwzięcia.  

     Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego sporządzony został raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnienie raportu. Udział ten zgodnie z art. 29 przedmiotowej ustawy przysługuje każdemu.

     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem, uzupełnieniem raportu, uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie) oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 23.01.2014 r. do 13.02.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski- pokój nr 1, od poniedziałku do piątku- w godzinach od 07.30 do 15.30.

     Pisemne uwagi i wnioski należy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski lub                                          e-mail: srodowisko@um-janowiecwlkp.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim: www.um-janowiecwlkp.pl.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/  Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Joanna Lubawa-Fura
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Lubawa-Fura
Data wprowadzenia:2014-01-23 11:05:45
Opublikował:Joanna Lubawa-Fura
Data publikacji:2014-01-23 11:08:27
Ostatnia zmiana:2016-02-15 09:06:36
Ilość wyświetleń:498
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij