Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego ogłasza nabór na Animatora Sportu w ramach projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2014 roku.

 

Zgodnie z założeniami projektu Animatorem Sportu może zostać osoba, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia - zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, do organizowania i prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych.

I Podstawowe zadania Animatora:

- inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin;

- współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej;

 - współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;

- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;

- promocja gminy poprzez działania prowadzone na Orliku;

- angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik;

-angażowanie się w programy centralne: np. ,,Turniej Orlika", ,,Basketmania", ,,Volleymania", ,,Szczypiorniak na Orlikach" oraz inne;

-organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu  oraz aktywnej postawy obywatelskiej;

- rejestracja profilu animatora oraz Orlika na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.

II Wymagania niezbędne dla kandydata na Animatora Sportu: 

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych.

III  Wymagane dokumenty:

1.Życiorys i list motywacyjny.

2.Kopie- potwierdzone za zgodność z oryginałem- dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego itp.

4.Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5.Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6.Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie.

7. Program planowanych do realizacji przez Animatora działań. Projekt "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2014 roku. (do pobrania).

W ramach programu zostaną zatrudnione dwie osoby. Zatrudnienie zostanie zawarte na podstawie umowy zlecenia, na okres 9 miesięcy (od 1 marca do 30 listopada 2014 r.)                      W okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi 80 godzin (40 godzin - umowa zlecenie -Gmina Janowiec Wielkopolski + 40 godzin umowa zlecenie -Szkolny Związek Sportowy). 

IV Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 31 stycznia 2014 r. do godz. 11.00 -w zaklejonej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko Animatora Sportu" - w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim- Sekretariat-  pokój nr 6.

Adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Animatora Sportu odbędzie się w dniu                       4 lutego 2013 r. o godz. 14.00.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania z Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego  w ramach projektu "Animator Moje Boisko - ORLIK 2012" na 2014 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 30 23 034 wew. 42.


Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Program planowanych do realizacji przez Animatora działań (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2014-01-22 13:41:47
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2014-01-22 13:48:04
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:29:16
Ilość wyświetleń:775

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij