Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli norek na terenie działki rolnej o numerze ewidencyjnym..."

Janowiec Wielkopolski, dnia 24 września 2012 r.  

IN.6220.9.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 r.) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2011 r. wpłynął wniosek pana Kazimierza Żywanowskiego złożony przez pełnomocnika pana Romana Kujawskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli norek na terenie działki rolnej o numerze ewidencyjnym 131/6 w miejscowości Ośno”. Mając na uwadze opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie nr N.NZ-40-23-139/11 z dnia 4 października 2011 r., który stwierdził, że zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.795.2011.AMP z dnia 13 października 2011 r., który wyraził opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Burmistrz Janowca Wielkopolskiego postanowieniem nr IN 6220.9.6.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. nałożył na wnioskodawcę potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wnioskodawca w dniu 3 września 2012 r. przedłożył Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dotyczącego inwestycji polegającej na budowie gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli norek na terenie działki rolnej o numerze ewidencyjnym 131/6 w miejscowości Ośno Gmina Janowiec Wielkopolski. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Janowca Wielkopolskiego, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 24 września 2012 r. 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski- pokój nr 1, w godzinach od 07.30 do 15.30.

Pisemne uwagi i wnioski należy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski lub e-mail: srodowisko@um-janowiecwlkp.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Informuję również, ze w przedmiotowej sprawie odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych. Termin rozprawy zostanie podany w odrębnym obwieszczeniu.  

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/  Maciej Sobczak

    

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Joanna Lubawa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Lubawa
Data wprowadzenia:2012-09-24 08:53:15
Opublikował:Joanna Lubawa
Data publikacji:2012-09-24 08:57:18
Ostatnia zmiana:2016-02-15 09:42:22
Ilość wyświetleń:647
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij