Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent do spraw rachunkowości budżetowej w Referacie Finansowym.

OR.210.2.2011

Janowiec Wielkopolski, 30 czerwca 2011 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       I.        Nazwa i adres jednostki:    Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

       II.    Stanowisko urzędnicze:      Młodszy referent do spraw rachunkowości budżetowej w Referacie Finansowym.

       III. Wymiar etatu: 1 etat

       IV. A   Niezbędne wymagania od kandydatów:          

      1)         obywatelstwo polskie,

      2)         pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

      3)         brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,  

      4)         nieposzlakowana opinia,

      5)         wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub rachunkowości;

      6)       znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej, przepisów ustawy o rachunkowości, zasad klasyfikacji budżetowej, ustroju samorządu gminnego, ustawy o funduszu sołeckim, podstawowa znajomość procedur postępowania administracyjnego,

      7)        znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

      8)          umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

     

IV B.   Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

      1) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji;

      2) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

      3) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

4) rzetelność, dokładność i terminowość.

 

V. Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

-  z zakresu gospodarki inwentarzowej, prowadzenia niezbędnej dokumentacji z tym związanej, m.in.:

 

                  1. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych (bez gruntów) wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych dla poszczególnych jednostek, dla których Urząd Miejski prowadzi obsługę finansowo – księgową w systemie informatycznym – Środki trwałe.

              2. Uzgadnianie danych wynikających z kont analitycznych z kontami syntetycznymi.

              3. Naliczanie amortyzacji i umorzeń środków trwałych oraz sporządzanie informacji wykorzystywanych w sprawozdaniu SC –O1.      

              4. Przygotowywanie oraz rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

              5. aktualizacja pod koniec roku danych dotyczących majątku gminy podlegającego ubezpieczeniu (współpraca z Maximus Broker)

           

          -  w zakresie spraw księgowości i egzekucji należności w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy , miedzy innymi:

      

1.                   Prowadzenie ewidencji czynszów dzierżawnych i opłat za wieczyste użytkowanie.

2.                   Sporządzanie kwartalnych bilansów.

3.                   Sporządzanie i wysyłanie upomnień oraz wszczynanie postępowania egzekucyjnego.

 

- w zakresie rachunkowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, między innymi:

 

        1. Segregowanie dokumentów finansowo – księgowych.

        2. Oznaczanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych (księgowanie) w systemie informatycznym – księgowość budżetowa, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości ZFŚS.

        3. Inwentaryzacja sald na koniec roku.

        4. Sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku.

- zadania związane z obsługą funduszu sołeckiego,

- obsługa finansowa projektów  finansowanych ze środków unijnych.

           

 

VI.    Wymagane dokumenty:

 

1)         oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

 

2)         kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,

 

3)         CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 

4)         oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

 

5)         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

6)         kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 

7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy referent do spraw rachunkowości budżetowej ” do dnia                        13 lipca 2011 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 18 lipca 2011 r. o godz. 1200.

                                                    Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                        /-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2011-06-30 15:30:57
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2011-06-30 15:31:30
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:31:18
Ilość wyświetleń:1622

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij