Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent do spraw obsługi kasowej w Referacie Finansowym.

OR.210.1.2011

Janowiec Wielkopolski, 30 czerwca 2011 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       I.        Nazwa i adres jednostki:    Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

       II.    Stanowisko urzędnicze:      Młodszy referent do spraw obsługi kasowej w Referacie Finansowym.

       III. Wymiar etatu: 1 etat

       IV. A   Niezbędne wymagania od kandydatów:        

      1)         obywatelstwo polskie,

      2)         pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

      3)         brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,  

      4)         nieposzlakowana opinia,

      5)         wykształcenie co najmniej średnie z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości, lub wyższe;

      6)       znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, podstaw klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej, ustroju samorządu gminnego, podstawowa znajomość procedur postępowania administracyjnego,     

      7)        znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

      8)          umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

     

IV B.   Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

      1) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,

      2) doświadczenie w pracy na stanowisku kasjera,

      3) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

      4) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

5) rzetelność, dokładność i terminowość.

 

V. Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

              1)  obsługa kasowa wydatków budżetowych;

              2) przyjmowanie i ewidencjonowanie wpłat dotyczących budżetu Gminy w formie gotówkowej;

              3)  odprowadzanie przyjmowanych wpłat na rachunek bankowy;

              4)  pobieranie na podstawie czeku gotówki z banku na wypłatę należności wynikających z faktur, rachunków oraz wynagrodzeń związanych z realizacja budżetu Gminy;

              5)  prowadzenie ewidencji dokonywanych wypłat;

              6)  bieżące uzgadnianie obrotów, ustalanie sald, sprawdzanie gotówki,

              7)  bieżące sporządzanie raportów dotyczących dochodów Gminy oraz wydatków jednostek organizacyjnych;

              8) należyte zabezpieczenie przenoszonej i przechowywanej gotówki, czeków, dowodów kasowych;

              9)  obsługa programu komputerowego „KASA”;

              10) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

              11) obsługa kasowa M-G Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych                  w zakresie wypłat wynagrodzeń pracowników tego ośrodka oraz dokonywanie wypłat zasiłków w ramach zadania zleconego i zadań własnych gminy,

              12) kompletowanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą,

              13) właściwe zabezpieczenie gotówki w kasie w czasie godzin pracy i po jej zakończeniu,

              14) ewidencja pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS.

              15) współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji w Referacie Finansowym;

              16)  bieżąca aktualizacja i wdrażanie przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska;

 

VI.    Wymagane dokumenty:

 

1)         oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

 

2)         kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

 

 

3)         CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 

4)         oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

 

 

5)         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

6)         kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 

 

7)         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy referent do spraw obsługi kasowej” do dnia                        13 lipca 2011 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 18 lipca 2011 r. o godz. 900.

                                                                 Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                         /-/ Maciej Sobczak

 

Załączniki

Kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2011-06-30 15:28:55
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2011-06-30 15:31:30
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:31:32
Ilość wyświetleń:1398

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij