Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE Nr 1/2010 KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE Nr 1/2010

KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

I.       Nazwa i adres jednostki: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                

    w Janowcu Wielkopolskim, ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wielkopolski

 

 

II.    Stanowisko urzędnicze: Referent do spraw administracyjnych w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

 

 

III.  A. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4.      nieposzlakowana opinia,

5.      wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne lub wyższe o kierunku administracyjnym, ekonomicznym lub zarządzania  

6.      znajomość:

-    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

-    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych,

-    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

-    ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a w tym znajomość zagadnień związanych z wynagradzaniem za pracę i innymi świadczeniami, czasu pracy, urlopów pracowniczych,

-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),

-    instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.  z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.)

B. Dodatkowe wymagania:

1. co najmniej  roczne doświadczenie zawodowe,

2.      kreatywność i samodzielność i umiejętność pracy w zespole,

3.      umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office oraz posługiwania się   

     pocztą elektroniczną.

 

 

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

1. zbieranie, opracowywanie dokumentacji oraz przygotowywanie projektów      decyzji  dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych;

     2. sporządzanie bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe;

     3. dokonywanie analizy i rozliczenia wykorzystania przyznanych środków;

4. sporządzanie sprawozdań i innych niezbędnych informacji;

5. sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dokonywanie przelewów bankowych;

6. prowadzenie na bieżąco zbioru przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy,

7. wykonywanie zadań z zakresu prac kancelaryjnych i biurowych, zapewnienia sprawnego obiegu korespondencji wpływającej i wypływającej z Ośrodka,

8. prowadzenie ewidencji czasu pracy, list obecności i dokumentacji związanej z wykorzystaniem przez pracowników Ośrodka urlopów wypoczynkowych

 

 

V. Wymagane dokumenty:

         1.   oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2.      kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

          3.  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 

               zawodowej,

4.      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

5.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

        

 

    VI. Forma i miejsce złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim; ul. Strzelecka 8, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent do spraw administracyjnych w Miejsko – Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim” do dnia 1 września 2010 roku. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Aplikacje, które wpłyną niekopletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

List motywacyjny, szczegółowy życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

 

Test ze znajomości zagadnień i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 10 września 2010 roku o godzinie 900 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

       Kierownik

Miejsko – Gminnego

                                                                          Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                            w Janowcu Wielkopolskim

/- / Joanna Malak

Metadane

Podmiot udostępniający:MGOPS Janowiec Wielkopolski
Źródło informacji:Joanna Malak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2010-08-23 11:03:31
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2010-08-23 11:04:21
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:31:55
Ilość wyświetleń:1768
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij