Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Janowiec Wielkopolski, 29 października 2009 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       I.        Nazwa i adres jednostki:       Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

       II.    Stanowisko urzędnicze:         Młodszy referent do spraw obsługi kasowej w Referacie Finansowym.

       III. Wymiar etatu: 1 etat

       IV. A Niezbędne wymagania od kandydatów:   

      1)         obywatelstwo polskie,

      2)         pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

      3)         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      4)         nieposzlakowana opinia,

      5)         wykształcenie co najmniej średnie z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości, lub wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub rachunkowości;

      6) znajomość rachunkowości budżetowej, podstaw klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej, podstawowa znajomość procedur postępowania administracyjnego, oraz ustroju samorządu gminnego,

      7) znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

      8)         umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym znajomość pracy w systemach finansowo - księgowych, posługiwania się pocztą elektroniczną,

     

IV B.   Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

       1) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,

      2) doświadczenie w pracy na stanowisku kasjera,

      3) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

      4) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

5) rzetelność, dokładność i terminowość.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

               1)  obsługa kasowa wydatków budżetowych;

               2) przyjmowanie i ewidencjonowanie wpłat dotyczących budżetu Gminy w formie gotówkowej;

               3) odprowadzanie przyjmowanych wpłat na rachunek bankowy;

               4) pobieranie na podstawie czeku gotówki z banku na wypłatę należności wynikających z faktur, rachunków oraz wynagrodzeń związanych z realizacja budżetu Gminy;

               5) prowadzenie ewidencji dokonywanych wypłat;

               6) bieżące uzgadnianie obrotów, ustalanie sald, sprawdzanie gotówki,

               7) bieżące sporządzanie raportów dotyczących dochodów Gminy oraz wydatków jednostek organizacyjnych;

               8) należyte zabezpieczenie przenoszonej i przechowywanej gotówki, czeków, dowodów kasowych;

               9) obsługa programu komputerowego „KASA”;

               10) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

               11) obsługa kasowa M-G Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych                  w zakresie wypłat wynagrodzeń pracowników tego ośrodka oraz dokonywanie wypłat zasiłków w ramach zadania zleconego i zadań własnych gminy,

               12) kompletowanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą,

               13) właściwe zabezpieczenie gotówki w kasie w czasie godzin pracy i po jej zakończeniu,

               14) współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji w Referacie Finansowym;

               15)  bieżąca aktualizacja i wdrażanie przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska;

 

 

VI.   Wymagane dokumenty:

1)   oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2)   kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

3)   CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)

5)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy referent do spraw obsługi kasowej” do dnia                        9 listopada 2009 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 900.

                                                                     

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

 

Załączniki

Kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Grzeczka
Data wprowadzenia:2009-10-29 15:05:24
Opublikował:Adam Grzeczka
Data publikacji:2009-10-29 15:07:20
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:34:39
Ilość wyświetleń:2477
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij