Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw ewidencji działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

      I.     Nazwa i adres jednostki:       Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

      
II.    Stanowisko urzędnicze:         Referent do spraw ewidencji działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

      
III. A   Niezbędne wymagania od kandydatów:   

      1)         obywatelstwo polskie,

      2)         pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

      3)         brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

      4)         nieposzlakowana opinia,

      5)         wykształcenie średnie lub wyższe,

      6)         znajomość przepisów regulujących prawo działalności gospodarczej, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy oraz ustrój samorządu gminnego i powiatowego,

      7) znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

      8)         umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office oraz posługiwania się pocztą elektroniczną.

 

III B.   Dodatkowe wymagania:

1) co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe,

2) kreatywność i samodzielność w działaniu,

3) odpowiedzialność, systematyczność i umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim

1. prowadzenie postępowania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, a w szczególności:

a) przyjmowanie interesantów w sprawach prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, udzielanie wyjaśnień i informacji o obowiązujących przepisach oraz procedurze ewidencyjnej oraz załatwianie wniesionych spraw;

b) pomoc w prawidłowym ustalaniu zakresu działalności w oparciu o PKD,

c) prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej w formie elektronicznej,

d) sporządzanie dokumentów rejestrowych:

- zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w związku ze zgłoszeniem prowadzenia działalności gospodarczej, bądź zmiany danych objętych zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej,

- zaświadczeń o wpisie do ewidencji zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,

- decyzji dotyczących wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej;

e) przekazywanie kompletu dokumentów dotyczących przedsiębiorcy wykreślonego z ewidencji działalności gospodarczej z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania do innej gminy;

f)  współdziałanie z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym, ZUS w zakresie wykonywanych zadań,

g) współdziałanie z innymi urzędami w sprawach rejestracji działalności gospodarczej,

g) udzielanie informacji na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze,

h) archiwizowanie dokumentacji,

i) opracowywanie sprawozdań, programów, uchwał związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej,

2. prowadzenie spraw z zakresie spraw kadrowych, a w tym w szczególności:

a) związanych z zatrudnianiem osób w ramach prac publicznych, interwencyjnych i społecznie użytecznych oraz stażystów,

b) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie,

c) ewidencjonowanie czasu pracy,

d) prowadzenie umów zlecenia,

3. współpraca z komisjami Rady w zakresie prowadzonych spraw

4. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza, a mieszących się w zakresie działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

5) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości załatwianych spraw.

6) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,

7) współdziałanie z przedsiębiorcami poprzez przekazywanie i udzielanie informacji, materiałów, ulotek, broszur w ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości.

 

 

VI.   Wymagane dokumenty:

1)   oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2)   kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

3)   CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)   zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

5)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw ewidencji działalności gospodarczej ” do dnia     17 lipca 2009 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego  wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.). 

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna (w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 22 lipca 2009 r. o godz. 900.

                                                                      Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                  /-/ Maciej Sobczak

 

Załączniki

Kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2009-07-06 12:22:16
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2009-07-06 12:34:20
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:35:59
Ilość wyświetleń:1791
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij