Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze Nr 2/08 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim podinspektora do spraw ustalania prawa i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Referacie Finansowym.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/08
Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
w dniu 30 maja 2008 r.

na podstawie  art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z póź.zm.)

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

podinspektora do spraw ustalania prawa i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Referacie Finansowym

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

  - udzielanie klientom informacji o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
  - przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
  - przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych,
  - przygotowywanie list wypłat z funduszu alimentacyjnego,
  - egzekwowanie kwot nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego,
  - współpraca z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom alimentacyjnym w zakresie alimentów,
  - występowanie do ośrodków pomocy społecznej o udzielanie informacji na temat sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużników,
  - podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych we współpracy z urzędami pracy,
  - składanie wniosków o ściąganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego w przypadkach określonych w ustawie,
  - przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.
  - obsługa funduszu socjalnego pracowników samorządowych,
  - sporządzanie sprawozdań niezbędnych na stanowisku pracy,
  - inne zadania zlecone przez skarbnika gminy.

 2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

- wykształcenie wyższe, ekonomiczne lub administracyjne (preferowane ekonomiczne)
- dobra znajomość systemów operacyjnych (MS Windows, XP) oraz aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny)
- umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczna,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

b) dodatkowe:

- doświadczenie w zakresie pracy z klientem,
-znajomość zagadnień dotyczących pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prawa finansów publicznych, funduszu socjalnego,
- znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
- odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

3. Oczekujemy na pisemne zgłoszenie zawierające:

- list motywacyjny,
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
- kopię dyplomu,
- oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pok. nr 14),
- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty można składać:
w terminie do dnia 13 czerwca 2008 roku

- osobiście

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu wielkopolskim pok. nr 6

lub przesłać

na adres: Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, z dopiskiem: “Dotyczy ogłoszenia o naborze Nr 2/08 – podinspektor do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Referacie Finansowym”.

Prosimy również o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )oraz ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".

Uwaga : Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ulicy Gnieźnieńskiej.

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w dniu 17 czerwca 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pok. nr 17.
Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy
.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2008-05-30 13:00:52
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2008-05-30 13:11:27
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:26:11
Ilość wyświetleń:1546

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij